Logo
I LOVE VRÁTNA
 
ZIMNÁ VERZIA   Facebook
 
 
0905 801 143 | 0908 522 384
sportac.sk@gmail.com
 
 
 

LETNÝ TEAMBUILDING VO VRÁTNEJ DOLINE

Teambuilding

Stmelenie kolektívu, budovanie vzťahov

Silný kolektív a kvalitné pracovné vzťahy sú v popredí úspechov firmy. Tento program je zameraný na rozvoj tímu, stmeľovanie kolektívu a budovanie tímovej spolupráce. Formou zážitkového vzdelávania, teda učenia sa z dôsledkov vlastného jednania, spoločne prekonáme netradičné úlohy a výzvy. Teambuilding je ideálny nástroj pre zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomenie si rolí v týme a zefektívnenie komunikácie. Pomôže Vašim zamestnancom vytvoriť lepšieho tímového ducha a pri tom sa skvelo baviť.

Pochopenie tímových rolí a zdokonalenie tímovej spolupráce

Dobre fungujúci tím je cieľom všetkých managerov. Po absolvovaní jednodenného programu zameraného na zdokonalenie tímovej spolupráce a pochopení rolí v tímu budú Vaši zamestnanci dynamickejší, budú medzi sebou lepšie komunikovať a na viac si užijú skvelú zábavu, ktorá ešte viac stmelí kolektív.

Cieľ teambuildingu:

 • Vytvorenie dobre fungujúceho tímu
 • Posilnenie tímového vedomia jednotlivcov
 • Stotožnenie sa s cieľmi firmy a pochopenie úlohu v nej
 • Zlepšenie  pracovných i mimopracovných vzťahov

Tímová komunikácia

Slovo komunikácia je odvozené z latinského „komunikacio“ což znamená robiť  něco spoločným, něco společně sdílet. Komuniké = sdělení. Cieľom je sebapoznávania vlastnej osobnosti s priamou nadväznosťou na výcvik efektívnej tímovej spolupráce a vedení tímu.

Každý podnikateľský subjekt sa snaží zefektívniť komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia podniku. Náš program Vás zoznámi so základnými poznatkami z oblasti komunikácie sprevádzané praktickou skúsenosťou. Pozrieme sa na najčastejšie chyby ako na strane vysielača, tak na strane príjemcu. Budeme pracovať so všetkými typmi komunikácie (verbálnej i neverbálnej).

Práce s časom, plánovanie

Rozvoj schopnosti optimálnej práce s časom, stanovovanie si priorít a účinné plánovanie činností je dôležitým predpokladom k správnemu a efektívnemu fungovaniu a to nie len jednotlivca ale i celého tímu. Vhodným tréningom sa naučíme prekonávať náročné úlohy, zvládať časový stres, správne definovať dôležitosť a urgentnosť úloh.

Rozvoj firmy, netradičné riešenia problémov

Moderné firmy pracujú s novodobými poznatkami a metódami. Vybočte s nami z prúdu a skúste niečo nového. My Vám ponúkame netradičné riešenia problémov pomocou kreatívnych managerských metód a techník. Pokúsime sa spolu rozbiť bariéry skupinovej i osobnej tvorivosti. Vyskúšate si a získate praktickú skúsenosť pri riešení problémov pomocou nástrojov ako sú: 66, Ishikavov diagram, six hat, synektická analýza, brainstorming, brainwriting, kreatívna nástenka, myšlienkové mapy.

Budovanie dôvery

Vzájomná dôvera je jedným z najzákladnejších predpokladov tímovej práce a ľudského chovania vôbec. Po absolvovaní našich aktivít  dôjde k prehĺbeniu dôvery a k uvedomeniu si nutnosti podpory ostatných v tíme. Sú vhodné ako pri zaradení v rámci vzdelávacích kurzov tak i pri kurzoch utužovania tímového ducha.

Motivácia a zdieľanie firemných hodnôt

Vytvoríme vo vás vnútorný stav organizmu, ktorý aktivuje vás a váš tím reagovať požadovaným spôsobom.

Nasmerujeme vás a váš tím do  dimenzií:

 1. aktivácia vyvolaná potrebami, najmä ich nedostatkom, vedúca k snahe odstrániť pocit deficitu
 2. zameranie aktivít v závislosti od hodnôt, záujmov, postojov životnej orientácie, presvedčenia aj vašej firmy
 3. sledovať cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť a je závislý aj od úrovne ašpirácie

Proces motivácie preto začína pociťovaním nedostatku niečoho – neuspokojená potreba. Táto vyvoláva tenziu, k jej zníženiu je potrebná aktivita, majúca konkrétny cieľ.

BALÍK 1

 • turistický prechod Jánošíkovými Dierami (sprievodca: 20,-€)
 • zjazd na horskej profikolobežke (nad 10 ľudí: 2,66€ + DPH)
 • splav najkrajšieho úseku rieky Orava
  (9 km trasa: 13,-€ /osoba, 18 km trasa: 20,-€ /osoba)
 • jazda na koňoch (3,-€ /osoba /15 hod)
 • paintball (požičanie zbrane: 10,-€ + gulička: 0,07€ )
 • lukostreľba (luk + šípy + terč / 1 deň: 50,-€)

Balíková cena: 50,- € + DPH/ 1 osoba (nezahŕňa prepravu)

BALÍK 2

 • turistický prechod Jánošíkovými Dierami (sprievodca: 20,-€)
 • zjazd na horskej profikolobežke (nad 10 ľudí: 2,66€ + DPH)
 • splav najkrajšieho úseku rieky Orava
  (9 km trasa: 13,-€ /osoba, 18 km trasa: 20,-€ /osoba)
 • jazda na koňoch v prírode (12,-€ /osoba /1 hod)

Balíková cena: 30,- € + DPH/ 1 osoba (nezahŕňa prepravu)

BALÍK 3

 • turistický prechod Jánošíkovými Dierami (sprievodca: 20,-€)
 • zjazd na horskej profikolobežke (nad 10 ľudí: 2,66€ + DPH)
 • splav najkrajšieho úseku rieky Orava (9 km trasa: 13,-€ /osoba)

Balíková cena: 15,- € + DPH/ 1 osoba (nezahŕňa prepravu)

HODINOVÉ BALÍKY

70,- € / 1 hodina (+ DPH)

 • hod klátom
 • preťahovanie lanom
 • rúbanie dreva
 • kolobežkový slalom

(doba trvania pre 10 člennú skupinu cca 2 hodiny, forma súťaže, možnosť kombinácie)

100,- € / 1 hodina (+ DPH)

 • hod klátom
 • preťahovanie lanom
 • rúbanie dreva
 • lukostreľba
 • paintball (streľba na terč)
 • hľadanie pokladu
 • kolobežkový slalom

(doba trvania pre 10 člennú skupinu cca 2 hodiny, forma súťaže)

ĎALŠIE AKTIVITY

 • jazda na motorovom člne a výučba vodného lyžovania / wakeboardingu
  na Oravskej priehrade (60,-€ + DPH / osoba)
 • varenie bryndzových halušiek v kotlíku (10,-€ / osoba)
 • lukostrelba (luk,šípy,terčovnica,terč 50,-€ / hod)
 • strelba so vzduchoviek (vzduchovka,diabolky,terčovnica,terč 50,-€ / hod)
 • noc prežitia v divočine s nočným výstupom na Rozsutec (150,-€)
 • nafukovací vodný futbal (350,-€)
 • nafukovací tyčový futbal (350,-€)
 • nafukovací gumový futbal (350,-€)
 • fúkaný futbal (150,-€)
 • gladiátori (150,-€)
 • bungee running (150,-€)
 • lanový park Terchová (8,-€/ osoba, od 150,-€/ hod pre skupiny)
 • nočný výlet do minulosti (250,-€/ skupina)
 • segaway 400,-€ / 24 hodín (viac kusov / nižšia cena / kus)
 • výlet motorovým člnom po Oravskej priehrade a škola vodného lyžovania/ wakeboardingu( 60,-€ / hodina + doprava)
 • horolezectvo s profesionálnym inštruktorom(cena individuálna podľa obtiažnosti a počtu účastníkov)

 

Teambuilding