Logo
I LOVE VRÁTNA
 
ZIMNÁ VERZIA   Facebook
 
 
0905 801 143 | 0908 522 384
sportac.sk@gmail.com
 
 
 

FIREMNÉ EVENTY

Firemní partneri

Najlepším spôsobom ako poďakovať svojim zákazníkom, alebo kľúčovým obchodným partnerom je ponúknuť im netradičný a jedinečný spoločný zážitok. Cieľom takejto akcie  je pozitívne ovplyvniť kvalitu spolupráce, možnosť nadviazať silnejšie a efektívnejšie vzťahy a v neposlednom rade kladne prezentovať Vašu firmu. Neformálna atmosféra, dobrá zábava a únik od každodenného stresu napomáha k vytvoreniu pevnejších pút vedúcim k lepšej spolupráci v budúcnosti.

Našim cieľom je pripraviť program, ktorý je realizovaný predovšetkým s ohľadom na komfort a spokojnosť Vašich firemných partnerov. Ponúkame prepracované a osvedčené programy, no zároveň sme otvorení zapracovať i Vaše konkrétne požiadavky a pripraviť tak program plne originálny.

Rodinný deň

Najkrajšou formou ako sa možno zavďačiť svojim zamestnancom, firemným partnerom a hlavne ich  rodinám je venovať im spoločný zážitok. Zlepšenie a posilnenie vzťahu zamestnancov k firme ako i naklonenie si Vašich firemných partnerov je zaručeným výsledkom  darovania spoločne stráveného času s ich rodinami.

Okrem tradične vedených aktivít pre deti rôznych vekových kategórií sa zameriavame na zostavenie programu, kde by svoj voľný čas trávili rodičia spoločne so svojimi deťmi. Dôraz je teda kladený na spoločné aktivity celej rodiny vo forme rôznych rodinných hier a súťaží. 

Športový deň pre priateľov firmy

Ak chcete lepšie spoznať či netradične odmeniť svojich zamestnancov, zvýšiť ich motiváciu a tým aj výkonnosť, celkovo zlepšiť atmosféru vo firme, tak práve Vám ponúkame deň vyplnený športovými aktivitami, plný zábavy a dobrej atmosféry.

Váš športový deň zostavíme z množstva tradičných športových hier ako i športov menej bežných, ktorých čaro spočíva v tom, že ich väčšina ľudí ešte nikdy nevyskúšala a tak nie je dopredu jasný favorit. Podporte súťaživého ducha svojich zamestnancov a výsledok v podobe zlepšenia kolegiálnych vzťahov je zaručený.

Späť na prehľad služieb