Logo
LETNÁ VERZIA   Facebook
 
 
0905 801 143 | 0908 522 384
sportac.sk@gmail.com
 
 

ZIMNÝ TEAMBUILDING VO VRÁTNEJ DOLINE

Stmelenie kolektívu, budovanie vzťahov

Silný kolektív a kvalitné pracovné vzťahy sú v popredí úspechov firmy. Tento program je zameraný na rozvoj tímu, stmeľovanie kolektívu a budovanie tímovej spolupráce. Formou zážitkového vzdelávania, teda učenia sa z dôsledkov vlastného jednania, spoločne prekonáme netradičné úlohy a výzvy. Teambuilding je ideálny nástroj na zlepšenie vzťahov na pracovisku, uvedomenie si rolí v tíme a zefektívnenie komunikácie. Pomôže Vašim zamestnancom vytvoriť lepšieho tímového ducha a pritom sa skvelo zabaviť.

Pochopenie tímových rolí a zdokonalenie tímovej spolupráce

Dobre fungujúci tím je cieľom všetkých manažérov. Po absolvovaní jednodenného programu zameraného na zdokonalenie tímovej spolupráce a pochopení rolí v tíme budú Vaši zamestnanci dynamickejší, budú medzi sebou lepšie komunikovať a navyše si užijú skvelú zábavu, ktorá dá ešte viac kolektív dokopy.

Cieľ teambuildingu:

 • Vytvorenie dobre fungujúceho tímu
 • Posilnenie tímového vedomia jednotlivcov
 • Stotožnenie sa s cieľmi firmy a pochopenie úlohu v nej
 • Zlepšenie  pracovných i mimopracovných vzťahov

Tímová komunikácia

Slovo komunikácia je odvodené z latinského „komunikacio“, čo znamená robiť  niečo spoločným, niečo spoločne zdieľať. Komuniké = zdieľanie. Cieľom je sebapoznávanie vlastnej osobnosti s priamou nadväznosťou na výcvik efektívnej tímovej spolupráce a vedení tímu.

Každý podnikateľský subjekt sa snaží zefektívniť komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia podniku. Náš program Vás zoznámi so základnými poznatkami z oblasti komunikácie, sprevádzané praktickou skúsenosťou. Pozrieme sa na najčastejšie chyby ako na strane odosielateľa, tak na strane príjemcu. Budeme pracovať so všetkými typmi komunikácie (verbálnej i neverbálnej).

Práce s časom, plánovanie

Rozvoj schopnosti optimálnej práce s časom, stanovovanie si priorít a účinné plánovanie činností je dôležitým predpokladom k správnemu a efektívnemu fungovaniu, a to nielen jednotlivca ale i celého tímu. Vhodným tréningom sa naučíme prekonávať náročné úlohy, zvládať časový stres, správne definovať dôležitosť a urgentnosť úloh.

Rozvoj firmy, netradičné riešenia problémov

Moderné firmy pracujú s novodobými poznatkami a metódami. Vybočte s nami z prúdu a skúste niečo nového. My Vám ponúkame netradičné riešenia problémov pomocou kreatívnych manažérskych metód a techník. Pokúsime sa spolu rozbiť bariéry skupinovej i osobnej tvorivosti. Vyskúšate si a získate praktickú skúsenosť pri riešení problémov pomocou nástrojov ako sú: 66, Ishikavov diagram, six hat, synektická analýza, brainstorming, brainwriting, kreatívna nástenka, myšlienkové mapy.

Budovanie dôvery

Vzájomná dôvera je jedným z najzákladnejších predpokladov tímovej práce a ľudského správania vôbec. Po absolvovaní našich aktivít  dôjde k prehĺbeniu dôvery a k uvedomeniu si nutnosti podpory ostatných v tíme. Sú vhodné nielen pri zaradení v rámci vzdelávacích kurzov, ale aj pri kurzoch utužovania tímového ducha.

Motivácia a zdieľanie firemných hodnôt

Vytvoríme vo Vás vnútorný stav organizmu, ktorý aktivuje Vás i Váš tím, aby reagoval požadovaným spôsobom.

Nasmerujeme Vás a Váš tím do  dimenzií:
a) aktivácia vyvolaná potrebami, najmä ich nedostatkom, vedúca k snahe odstrániť pocit deficitu
b) zameranie aktivít v závislosti od hodnôt, záujmov, postojov životnej orientácie, presvedčenia aj vašej firmy
c) sledovať cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a je závislý aj od úrovne ašpirácie

Proces motivácie preto začína pociťovaním nedostatku niečoho – neuspokojená potreba. Táto vyvoláva tenziu, k jej zníženiu je potrebná aktivita, majúca konkrétny cieľ.

LYŽIARSKE PRETEKY

 • Prenájom svahu od 200 do 2000 €
 • Stavba trate 600 € (vrátane cieľa a udržiavania trate počas preteku)
 • Digitálna časomiera od 300 do 500 €
 • Ozvučenie v cieli od 300 €
 • Moderátor od 200 do 800 €

 

NOČNÁ SÁNKOVAČKA

 • Organizácia nočného preteku pre skupinu do 50 osôb/ 2  hod. v cene 500 €, nad 50 osôb/ 2 hod. v cene 800 € (príprava trate, osvetlenie, lístok na lanovku)
 • Zapožičanie saní 5 €/ ks
 • Každá osoba naviac (vrátane zapožičania saní) 5 €

 

LYŽIARSKE & SNOWBOARDOVÉ KURZY

 • Skupiny od 4 do 12 osôb v cene 25 €/ osoba/ deň

 

ADRENALÍNOVÉ AKTIVITY

 • Bungee-rafting 1000 €
 • Snow-rafting 300 €

 

POHYBOVÉ AKTIVITY

 • Beh na snežniciach 150 €
 • Beh na lyži alebo snowboarde 150 €
 • Bungee-running 150 €
 • Nočný pochod s fakľami alebo lampášmi 250 €
 • Preteky dvojíc na sánkach 150 €

 

STRELECKÉ AKTIVITY

 • Streľba z luku  100 €
 • Hod lyžiarkou 100 €
 • Paintball  20 €/ osoba + guličky  0,07 €/ ks
 • Streľba zo vzduchovky 150 €

 

EXTRA

 • Snežné skútre 350 €/ ks/ deň
 • Prenájom snežného ratraku s obsluhou 250 €/ hod.

 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

 • Ozvučenie + moderátor od 300 € do 1 000 €
 • Disco/ karaoke 500 €/ akcia
 • Horská záchranná služba od 50 €/ hod.
 • Stavba cieľa 50 €/ deň
 • Inštruktor 40 €/ deň
 • Catering (cena podľa výberu jedál a nápojov)
 • Prenájom pracovného skútra s obsluhou 150 €/ hod.
 • Technické zasneženie potrebnej plochy 80 €/ snežné delo/ hod.
 • Kompletné uzavretie zjazdovky na večerné lyžovanie 2 000 €
 • Ochranné siete B 50 m 180 €/ deň
 • Slalomové brány 20 ks 150 €/ deň
 • Príprava trate (skoky a pod.) podľa požiadaviek (cena dohodou podľa technickej náročnosti)

 

DOPLNKOVÉ AKTIVITY:

 • Noc prežitia v divočine s nočným výstupom 350 € (vlastný spacák)
 • Nafukovací tyčový futbal 350 €
 • Nafukovací gumový futbal 350 €
 • Fúkaný futbal 150 € 
 • Gladiátori 250 €
 • Bungee running 150 €
 • Sumo 200 €